Debian 7/8 İşletim Sisteminde JAVA 8 Yükleme (JDK/JRE 8u121 - PPA ile)

yükleme
java-8
ppa
jre8
jdk8
debian-7
debian-8

(Muhammed Yalçınkaya) #1

Merhaba arkadaşlar bu konumda sizlere Debian 7 ve 8 işletim sisteminde PPA sistemi ile nasıl Java 8 yükleyebileceğimizi kısaca anlatacağım.

Java 8 PPA eklemek için;

nano /etc/apt/sources.list.d/java-8-debian.list

Açılan ekrana alttaki PPA ekleyelim;

deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main
deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu trusty main

GPG doğrulama anahtarını sistemimize ekleyelim;

sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys EEA14886

Java 8 yükleme işlemi;

sudo apt-get update
sudo apt-get install oracle-java8-installer

Java versiyonumuzu doğrulayalım;

java -version

Örnek ekran çıktısı;

java version "1.8.0_121"
Java™ SE Runtime Environment (build 1.8.0_121-b13)
Java HotSpot™ 64-Bit Server VM (build 25.121-b13, mixed mode, sharing)

Ekran görüntüsü;

Son olarak alttaki komutu girelim;

sudo apt-get install oracle-java8-set-default

Hepsi bu kadar.


Debian 7/8 İşletim Sisteminde Elasticsearch 5.x Yükleme