Debian 8 (Jessie) PHP 7.1 Yükleme / Güncelleme (Sistemde Nginx + PHP-FPM kuruludur!)

jessie
php-71-yukleme
php-71-fpm
nginx
debian-8

(Muhammed Yalçınkaya) #1

Merhaba arkadaşlar bu konumda sizlere kısa bir şekilde Debian 8 işletim sisteminde nasıl PHP 7.1 sürümünü yükleyebileceğinizi anlatacağım.

Eğer eski bir PHP sürümüne sahipseniz işleme başlamadan önce aşağıdaki komutları girmelisiniz:

x="$(dpkg --list | grep php | awk '/^ii/{ print $2}')"

sudo apt-get --purge remove $x

Kurulum işlemi için;

apt-get install apt-transport-https lsb-release ca-certificates

wget -O /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg

echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" > /etc/apt/sources.list.d/php.list

apt-get update

apt-get install php7.1

Kullanacağınız yazılıma göre gerekli modül kurulumu aşağıdaki komut ile yapabilirsiniz;

sudo apt-get -y install php7.1-mysql php7.1-curl php7.1-gd php7.1-intl php-pear php-imagick php7.1-imap php7.1-mcrypt php-memcache php7.1-pspell php7.1-recode php7.1-sqlite3 php7.1-tidy php7.1-xmlrpc php7.1-xsl php7.1-xml php7.1-mbstring php-gettext

Sisteminizde PHP-FPM düzenlemesini yapmak için;

nano /etc/nginx/sites-available/default

Açılan komut ekranında şu kodu bulun ve düzenleyin;

fastcgi_pass unix:/run/php/phpESKİSÜRÜMÜNÜZ-fpm.sock;

Düzenlenmiş hali;

fastcgi_pass unix:/run/php/php7.1-fpm.sock;

Ekran görüntüsü;

Son olarak nginx ve php-fpm yeniden başlatalım;

service nginx reload

service php7.1-fpm reload