Zimbra üzerinde DKIM (DomainKeys Identified Mail) kurulumu (zmdkimkeyutil)

zimbra-cpanel-whm-dns-dkim
zimbra-dkim-olusturma
zimbra-dkim-silme
zimbra

(Muhammed Yalçınkaya) #1

Merhaba arkadaşlar bu konumda sizlere Zimbra e-posta sunucu içi nasıl DKIM kaydı oluşturabileceğinizi anlatacağım. İşlemlerimiz oldukça basit.

Seçilen alan adına DKIM oluşturmak için:

/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d siteadresiniz.com

Örneğin;

/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -a -d gelenkutusu.co

Ekran görüntüsü:

Ekran görüntüsünde de göreceğiniz üzere bu komut otomatik olarak DNS (TXT) kaydı olarak eklemeniz gereken anahtarları üretip veriyor.

Bizim alan adımız için;

5C0A13B4-2E12-11E5-BD55-19460A6656D8._domainkey

ve

"v=DKIM1; k=rsa;p=MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDZEzqLRy6ClgOQboQltcFbAxmHIyRHV/2Czb2BFDDzBr8MRHDe8aMwjp/BRW8jDi5rAMWdu2LwL/cWrfa2PRFauXZ4F86eL3ilGtNtfmH7TAo3m5h8DS6ceHUR3hX8CvPWjUTZUyLovtfKGlZ1suFLdTYNpLaWZf8evoDUppRO3QIDAQAB"

Üretilen kodu sizde yukarıda benim düzenlediğim gibi düzenleyebilirsiniz.

Örneğin WHM / cPanel için TXT kaydı eklerken;

İşlem tamamlandığı zaman;

Örnek DKIM ile imzalanmış e-posta gönderimi:

Ekstra komutlar:
Seçilen alan adındaki DKIM kaydını silmek için:

/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -r -d siteadresiniz.com

Seçilen alan adındaki mevcut DKIM bilgilerini öğrenmek için:

/opt/zimbra/libexec/zmdkimkeyutil -q -d siteadresiniz.com